[POREZNA UPRAVA] Snižena stopa PDV-a od 13 % od 3.veljače.2020.

Broj klase:410-19/20-02/30

Urudžbeni broj:513-07-21-01/20-2

Zagreb, 03.02.2020.

Snižena stopa PDV-a od 13%

[POREZNA UPRAVA] Snižena stopa PDV-a od 13% od 17. siječnja 2020.

Broj klase:410-19/20-02/7
Urudžbeni broj:513-07-21-01/20-2
Zagreb, 17.01.2020

Snižena stopa PDV-a od 13%

​Društvo "A", iz Zagreba, u...

[POREZNA UPRAVA] Snižena stopa PDV-a od 13% od 17. siječnja 2020.

Broj klase:410-19/19-02/374
Urudžbeni broj:513-07-21-01/20-2
Zagreb, 17.01.2020
Primjena snižene stope PDV-a od 13%


​Društvo "B", iz Zagreba, u svom...

[POREZNA UPRAVA] Snižena stopa PDV-a od 13% od 10. siječnja 2020.

Broj klase:410-19/19-02/373
Urudžbeni broj:513-07-21-01/20-2
Zagreb, 10.01.2020
Snižena stopa PDV-a od 13%

​Društvo "A" iz Zagreba, postavilo je...

[POREZNA UPRAVA] Snižena stopa PDV-a od 13% na ugostiteljske usluge

Broj: 410-19/19-02/356 od 20.12.2019.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 121/19) propisano je da se od 1. siječnja 2020....

[SJEDNICA CEHA] Poziv na sjednice cehova 4. studeni 2019. godine

Predsjednik Udruženja saziva 2. (drugu) sjednicu Ceha hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, restorana i catering objekata te 3.(treću) sjednicu Ceha barova


[POREZNA REFORMA] Zakon o porezu na dodanu vrijednost u postupku e-Savjetovanja

Otvoreno je e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o poreznim propisima u sklopu četvrtog kruga porezne reforme.

Sukladno najavama o snižavanju stope PDV-a na pripremu i...

[POREZNA REFORMA] Nove neoporezive isplate od 1. rujna 2019

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama broj 80/19 i stupa na snagu 1. rujna 2019. godine. Prema navedenom Pravilniku uvodi se pet novih...