O nama

OSNIVANJE I RAZVOJ

Na temelju članka 6. i 8. Zakona o udruživanju u Privredne komore i opća udruženja NN br.23/79 Osnivačka Skupština radnih ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom, sredstvima rada u vlasništvu građana na svojoj konstituirajućoj sjednici 25.04.1980. godine donosi odluku o osnivanju Udruženja samostalnih privrednika za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području grada Zagreba, mjestu djelovanja, ciljevima i zadacima kao i o Skupštini, Statutu i ostalim elementima potrebnim za rad Udruženja, a to su :

 

- Skupština,

- Predsjedništvo,

- Nadzorni odbor

- Časni sud.

 

 

Naziv Udruženja tada glasi:

Udruženje samostalnih ugostitelja grada Zagreba

a djeluje u gradu Zagrebu bez Velike Gorice i Sesveta.

 

Prvi predsjednik bio je ugostitelj, danas pokojni gospodin Ante Vuletić, a tajnik, ugostitelj gospodin Milan Tršan. Prva adresa sjedišta bila je u prostorijama poduzeća Zagrebački plavi, Maksimirska 88, čiji smo bili podstanari.

 

12.02.1981.Izabran je prvi profesionalni tajnik, gospodin Antun Tišlarić, a na prvoj redovnoj Skupštini 26.02.1981. iznesen je Program rada i potreba izgradnje Ugostiteljskog doma kao jedan od najvažnijih ciljeva rada ugostitelja grada Zagreba.

 

24.02.1983. iza gospodina Tršana izabran je danas pokojni gospodin Pavle Anić na mjesto predsjednika koji u iznošenju Programa rada predstavlja zadatak: "Akcija samostalni ugostitelj - vrstan ugostitelj", te počinje prikupljanje sredstava za kupnju Doma ugostitelja.

 

Na čelništvu se smjenjuju gospođa Alma Troha, gospoda Drago Vukušić, Željko Peran, Valent Poturiček, Darko Belušić, Nenad Šepak do današnjeg predsjednika Udruženja gospodina Franza Letice.

 

Na mjesto prvoga tajnika gospodina Antuna Tišlarića dolazi gospodin Velimir Breber, pa gospodin Petar Jelić, zatim gospodin Mario Mikulić, a danas je tajnik Udruženja ugostitelja gospodin Ivan Tadić.

 

Zbog financijskih problema 21.11.1983. Udruženje seli u Hotel "Intecontinental", danas "Opera", Kršnjavoga 1.

 

06.1.1986. "Kontić" povećava enormno najam te gospođa Alma Troha ponovo potencira u Programu rada potrebu za vlastitim prostorom - Ugostiteljskim domom. 02.04.1986. gospodin Lacko taj problem ponovo postavlja pred Skupštinu kao primaran i trajan cilj.

 

03.12.1986. Programom je zacrtana ideja o Domu te slijedi dogovor o kupnji prostora što potvrđuje i Skupština 29.4.1987. kao element visokog prioriteta. Zbog visokog najma 09.6.1987. Udruženje seli u Hotel "Panorama" na Trg sportova, a 23.7.1987. postignut je dogovor o kupnji poslovnog prostora otežanog zakonskom regulativom .

 

Udruženje isplaćuje SIZ-u MIO šezdeset milijuna tadašnjih dinara i 11.studenog 1987. selimo u Bakačevu gdje smo ostali sve do 12-tog mjeseca 2001.

 

 

 

UDRUŽENJE DANAS

 

Sada smo na zagrebačkim Ravnicama, Radauševa 3, u vlastitom prostoru od cca 1.500 m2.

 

Zakonom o obrtu uključeni smo, kao Udruženje ugostitelja, u Obrtničku komoru Zagreb i Hrvatsku obrtničku komoru. Po istome, rad nam je spram lokalne uprave omeđen na Grad, a na sve više institucije Udruženje daje prijedloge i mišljenja matičnoj Komori.

 

Udruženje se zalaže na lokalnoj razini da bude relevantan partner vlastima pri donošenju i artikuliranju svih prijedloga kao i u rješavanju tekuće problematike.

 

U komorskom sustavu HOK-a naše Udruženje je treće po veličini u Državi iza Udruženja obrtnika Zagreb i Udruženja trgovaca Zagreb .

 

Udruženje se zalaže za transparentnost i otvorenost rada i u tom pravcu ide još i dalje preko budućih tribina i zborova, a sav rad kao i aktualna problematika su dostupni članstvu putem naših internetskih i facebook stranica kao i u glasilu Udruženja "Gost".