Zahtjev za terase do 31. 10. 2017.

Zahtjev za postavljanje terase u Zagrebu za sljedeću kalendarsku godinu podnosi se do 31. listopada tekuće godine.

Ako se zahtjev za postavljanje otvorene terase podnosi za razdoblje kraće od godinu dana, zahtjev se podnosi najkasnije 60 dana prije roka navedenog u zahtjevu za korištenje javne površine za postavljanje otvorene terase.

Javna površina za postavljanje otvorene terase daje se na korištenje do pet (5) godina.

Gradonačelnik će na prijedlog Povjerenstva, korisniku otvorene terase dodijeliti na korištenje javnu površinu što se nalazi neposredno ispred poslovnog prostora druge fizičke ili pravne osobe, pod uvjetom da ta osoba dade pisanu izjavu da se ne protivi postavljanju otvorene terase ispred svoga poslovnog prostora.

U tom slučaju javna površina se daje na korištenje najduže do jedne (1) godine.

Isto se odnosi i kada se otvorena terasa postavlja ispred poslovnoga prostora koji se ne koristi.