Stipendije

Ministarstvo turizma je objavilo poziv za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2017. godini.

Predmet poziva je sudjelovanje u sufinanciranju stipendija učenicima i studentima koji se školuju za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu.

Javni poziv je upućen pravnim ili fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističkih usluga, te županijskim obrtničkim komorama.

Ukupni iznos stipendije može iznositi najviše 1.200,00 kn po učeniku/ studentu mjesečno.

Učenici imaju pravo na stipendiju u vremenu od 1. rujna 2017. godine, do 30. lipnja 2018. godine.

Studenti imaju pravo na stipendiju u trajanju od 1. rujna 2017. godine, do 31. kolovoza 2018. godine.

Ministarstvo odobrava 50% ukupnog iznosa stipendije, a partner drugih 50%.

Prijave dostaviti na adresu: Ministarstvo turizma, 10000 Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Prijava na javni poziv – Stipendije – ne otvaraj“.

Javni poziv otvoren je do 17. studenog 2017. godine.