Natječaj za radno mjesto - Tajnik Udruženja ugostitelja Zagreb (m/ž)

Udruženje ugostitelja Zagreb, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika ugostitelja u okviru jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika ugostitelja na području grada Zagreba, objavljuje natječaj za radno mjesto:

Tajnik (m/ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na neodređeno, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci

POSLOVNE AKTIVNOSTI
- razvoj novih koncepata i strategija, mjera i aktivnosti za izvršavanje zadataka komorskog sustava propisanih Zakonom o obrtu, Statutom HOK-a i Statutom Udruženja ugostitelja Zagreb,
- planiranje, vođenje i koordinacija svih poslova te odgovornost za pravilno i potpuno
- izvršavanje zadataka i nadzor i upravljanje stručnom službom,
- međunarodna suradnja na lokalnoj razini,
- stalna stručna komunikacija unutar komorskog sustava
- samostalnost u radu ograničena odlukama tijela Udruženja ugostitelja Zagreb
- odgovornost za zakonitost rada i provođenja odluka tijela HOK-a, područne obrtničke komore i Udruženja ugostitelja Zagreb
- samostalnost u donošenju odluka o najsloženijim stručnim pitanjima
- odgovornost za zakonitost rada i provođenja odluka tijela,
- odgovornost za pravilno i potpuno izvršavanje zadataka,
- odgovornost za materijalno-financijsko poslovanje sukladno posebnom pravilniku,
- obavlja i druge poslove sukladno ovlaštenjima iz Statuta udruženja, te ostale poslove po nalogu predsjednika, Upravnog odbora i Skupštine Udruženja

MINIMALNI UVJETI
- VSS, diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - područje društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
- organizacijske sposobnosti,
- znanje jednog svjetskog jezika,
- iskustvo u vođenju projekata,
- 3 godina radnog iskustva.

DODATNO ĆE VAS ISTAKNUTI
- sposobnost strateškog razmišljanja,
- odgovornost, samostalnost i proaktivnost u radu,
- informatička pismenost,
- iskustvo u kreiranju i upravljanju sadržajem na društvenim mrežama,
- izražene organizacijske vještine,
- otvorenost i društvenost,
- spremnost na timski rad,
- spremnost na kontinuiranu edukaciju i usavršavanje.

PREDNOST
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, magistar/ra prava.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radnopravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na

Adresa::
Udruženje ugostitelja Zagreb, Radauševa 3, 10000 Zagreb

Rok za dostavu ponude:
24. ožujak 2023.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 24. ožujka. 2023. u zatvorenim kuvertama s naznakom:
NE OTVARATI – Ponuda za radno mjesto Tajnika Udruženja ugostitelja Zagreb (m/ž).

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima.


Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.