Tel. 013535090

Remaris HoReCa sustavi

Remaris je vodeće rješenje za ugostiteljstvo u Hrvatskoj.
Cloud pristup sa bilo koje lokacije, jednostavno ali moćno robno poslovanje.
Mobilna aplikacija daje ključne informacije o radu osoblja i poslovanju objekta.

datum objave: 27 11 2017